Historia Chmielnika źródłem inspiracji jego rozwoju. Wspólne dziedzictwo kulturowe polsko-żydowskie

O polsko-żydowskim dziedzictwie kulturowym w Gminie Chmielnik opowiedział Tomasz Biernacki z Chmielnickiego Stowarzyszenia Kulturalnego i Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. Ciekoty, 25 października 2013 r. [22min]

Podczas konferencji „Dziedzictwo kulturowe wsi świętokrzyskiej i północnego Podkarpacia – wiedza, dobre praktyki, wyzwania” Tomasz Biernacki zaprezentował miasteczko Chmielnik i przedstawił źródła inspiracji jego rozwoju.

Tomasz Biernacki wiele miejsca poświęcił wspólnemu, polsko-żydowskiemu dziedzictwu kulturowemu, które od trzynastu jest silnie odbudowywane. Od trzynastu lat organizowane są „Spotkania z kulturą żydowską”. Udało się zebrać materiały dotyczące dawnych mieszkańców miasta i wydać książkę „Żydzi w historii Chmielnika”. Dzięki wspólnej pracy wielu organizacji, a głownie dzięki funduszom rodziny Kalisz z Izraela odbudowany został dawny, zniszczony cmentarz żydowski.

W 2008 roku zapadła decyzja o odbudowie zrujnowanej Synagogi. Gmina Chmielnik, dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, odnowiła zaniedbaną, zabytkową bożnicę i utworzyła w niej nowoczesny, multimedialny ośrodek edukacyjno–muzealny „Świętokrzyski Sztetl”. Projekt opiera się na dwóch bryłach, z których jedna symbolizuje światło, czyli wspólne życie Polaków i Żydów przed wojną, a druga cień, czyli Holocaust.

Więcej o projekcie znajduje się na stronie www.swietokrzyskisztetl.pl

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

***

Wykład wygłoszony został w ramach konferencji „Dziedzictwo kulturowe wsi świętokrzyskiej i północnego Podkarpacia – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”. Spotkanie odbyło się  w dniach 25-26 października 2013 r. w Ciekotach (woj. świętokrzyskie). Zorganizowane zostało przez Fundację Wspomagania Wsi i Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu we współpracy z Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach.

Celem konferencji była refleksja nad rolą i znaczeniem dziedzictwa wsi dla społeczności lokalnych, a także nad możliwościami jego spożytkowania dla rozwoju tychże społeczności. 

Więcej na stronie www.fundacjawspomaganiawsi.pl

Zapraszamy także do zapoznania się z publikacją wydaną w 2011 roku przez Fundację Wspomagania Wsi. Książka „Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje” opowiada głównie o tym, jak mądrze posługiwać się dziedzictwem dla dobra nas, współczesnych, i jak dzięki temu zachować je dla naszych dzieci i wnuków.

Książka w formie e-book lub w pdf. dostępna jest tutaj: www.fundacjawspomaganiawsi.pl

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.