Anna Ajduk

Dr Anna Ajduk – adiunkt w Zakładzie Embriologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania dotyczyły dojrzewania mejotycznego oocytów myszy, a w szczególności tego, w jaki sposób rozwija się w nich zdolność do odpowiedzi na zapłodnienie. W czasie studiów doktoranckich odbyła staże naukowe w grupie prof. Moniki Ward w Institute for Biogenesis Research, University of Hawaii w Honolulu (USA) i w grupie prof. Karla Swanna w Cardiff University (Wielka Brytania). W czasie stażu podoktorskiego pracowała pod kierunkiem prof. Magdaleny Żernickiej-Goetz w Gurdon Institute, University of Cambridge. [2014]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.