Andrzej Grzesik

Dr Andrzej Grzesik – jest pracownikiem naukowym na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, a wcześniej m.in. na University of Warwick oraz Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi badania dotyczące matematyki dyskretnej, przede wszystkim kombinatoryki ekstremalnej. Poza pracą naukową zajmuje się działalnością na rzecz uzdolnionych uczniów, jestem m.in. głównym organizatorem w Polsce międzynarodowych zawodów matematycznych Náboj oraz członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej.


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.