Jan Barcz

Prof. dr hab. Jan Barcz – kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE. Członek redakcji/rad redakcyjnych, m.in. „Państwa i Prawa”, „Europejskiego Przeglądu Sądowego, Spraw Międzynarodowych”. Członek m.in. ILA (Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego), European Law Institute (Vienna), Team Europe (grupa ekspertów KE – Przedstawicielstwo w Polsce), Konferencji Ambasadorów RP, Rady ds. UE przy Marszałku województwa mazowieckiego. Zainteresowania naukowe: aspekty prawne stosunków polsko-niemieckich, prawo ustrojowe UE, prawo gospodarcze UE. Były dyplomata, m.in. ambasador RP w Wiedniu (1995–2000).

Projekty naukowe:

2018–2020: pięć projektów (współkierownictwo) zrealizowanych w ramach KE (Przedstawicielstwo w Warszawie), zakończonych publikacją prac zbiorowych (v. wykaz prac zbiorowych).Międzynarodowy projekt badawczy: PADEMIA – Erasmus Academic Network on Parliamentary Democracy in Europe (2013–2016), co-ordinated by the Jean-Monnet-Chair (JMC) at the University of Cologne (Germany) (wykonawca).Międzynarodowy projekt badawczy (2012/2013): OPAL – the Observatory of Parliaments after the Lisbon Treaty, project funded by the research councils of the UK, France, Germany and the Netherlands in the framework of the Open Research (wykonawca).

 Wykaz najważniejszych osiągnięć dydaktycznych:

1. Współautorstwo podręczników akademickich

·(wraz z M. Górką i A. Wyrozumską), Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020 (VI wydanie). Podstawy wiedza o prawie Unii Europejskiej (w:) Zarys prawa (red. J. Kuciński), Wolters Kluwer, Warszawa 2016 (II wydanie) (rozdział Podstawy wiedza o prawie UE). · (wraz z E. Kawecką-Wyrzykowską i K. Michałowską-Gorywodą) Integracja europejska w dobie przemian. Aspekty ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016 (II wydanie). · (redakcja naukowa) Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011 (wydanie I), (ss. 1131). · (redakcja naukowa) Ustrój Unii Europejskiej. Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010 (drugie wydanie) (dwa tomy, łącznie ok. 1800 stron).

2. Wykłady, opieka nad magistrantami i doktorantami

Od kilku lat studenci prof. J. Barcza biorą udział – w ramach prowadzonych przedmiotów – w konferencjach naukowych oraz sami organizują konferencje (forma aktywnego egzaminu): w wiosennym semestrze 2020 r. odbyło się siedem seminariów nt. udziału UE w zwalczaniu pandemii koronawirusa (z udziałem wysokich urzędników KE z Brukseli). Seminaria były zorganizowane we współudziale Przedstawicielstwa KE w Warszawie.

Prace magisterskie i doktorskie regularnie biorą udział w konkursach. Najpoważniejsze nagrody: 2012 – Martyna Wolińska: nagroda Ministra Spraw Zagranicznych za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie stosunków międzynarodowych (Gazociąg Północny w świetle prawa UE); 2012 – Michał Kruk: nagroda Prezesa UP za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie ochrony własności intelektualnej (Znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w UE. Kategoria bezwzględnych przesłanek odmowy udzielenia ochrony prawnej).

W ramach udziału w Team Europe (grupa ekspercka przy KE – Przedstawicielstwo w Polsce): współpraca nad projektami dydaktycznymi odnoszącymi się do pogłębiania wiedzy nt. integracji europejskiej oraz nad projektami popularyzującymi wiedzę w tej dziedzinie.

[https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/prof-dr-hab-jan-barcz ]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.