Adam Bodnar

Adam Piotr Bodnar (ur. 6 stycznia 1977 w Trzebiatowie) – polski prawnik i nauczyciel akademicki, doktor nauk prawnych, działacz na rzecz praw człowieka, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, od 2015 rzecznik praw obywatelskich.

W 1999 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, następnie w 2000 studia LLM (prawo konstytucyjne porównawcze) na Central European University w Budapeszcie. W 2006 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych UW na podstawie pracy zatytułowanej „Obywatelstwo wielopoziomowe w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej”.

Do 2004 pracował w prywatnej kancelarii prawnej. Następnie został pracownikiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Początkowo był koordynatorem Programu Spraw Precedensowych prowadzonego przez tę fundację. W 2008 został sekretarzem zarządu HFPC, a w 2010 objął stanowisko wiceprezesa zarządu tej instytucji. W międzyczasie zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. W 2008 został także ekspertem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gdzie zajął się doradztwem w zakresie przestrzegania praw człowieka w Polsce.

Powoływany w skład rady ekspertów Europejskiego Instytutu na rzecz Równości Płci i rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Został przewodniczącym rady programowej Fundacji Panoptykon i prezesem Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

W 2015 został przez posłów Platformy Obywatelskiej, a także SLD, PSL i niezrzeszonych zgłoszony na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. 24 lipca 2015 Sejm RP wybrał go na tę funkcję. 7 sierpnia tego samego roku Senat RP wyraził zgodę na jego powołanie. 9 września 2015 złożył przed Sejmem ślubowanie i tym samym objął urząd rzecznika praw obywatelskich.

W 2011 wyróżniony Nagrodą Tolerancji przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa.

[2016]

Źródło: Wikipedia


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.