Izabella Byszewska

Izabella Byszewska, Prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, dziennikarka, koordynatorka i trenerka projektów inspirujących zrównoważony rozwój lokalny oraz partnerstwo inicjatyw społecznych na wsi. Od 2000 roku zajmuje się dokumentacją i promocją polskiego dziedzictwa kulinarnego, w tym produktów lokalnych oraz działaniami na rzecz budowy rynku żywności najwyższej jakości, regionalnej i tradycyjnej a także na rzecz zachowania różnorodności biologicznej w rolnictwie i ochrony starych odmian roślin i rodzimych ras zwierząt.

Współzałożycielka Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, członek Kapituły znaku „Jakość, Tradycja”, opracowanego przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związek Województw Polskich, certyfikującego żywność naturalną i tradycyjną. Pomysłodawca i przewodnicząca Kapituły konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz koordynator tego projektu. Współtwórca stałych ekspozycji i zdarzeń, promujących produkty regionalne i lokalne. [2012]

 


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.