Janusz Czapiński

prof. dr hab. Janusz Czapiński – psycholog społeczny, wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Kierownik projektu badań panelowych „Diagnoza Społeczna” w latach 2000-2009. Brał udział w unijnym programie badawczym na próbie osób 50+ SHARE. Profesor brał udział w grancie KBN Społeczne efekty procesów prywatyzacji (1996). Był kierownikiem grantu badawczego KBN na temat jakości życia Polaków w okresie transformacji w latach 1995-1997 i 1991-1994 oraz kierownikiem projektów badawczych CPBP-187, CPBP-224 w latach 1985-1990. Brał udział w projekcie badawczym KRP 20 F. w latach 1987-1990. Członek redakcji Polish Psychological Bulletin. [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.