Wydawnictwo Delta

Miesięcznik Delta – matematyka, fizyka, astronomia, informatyka jest wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Kontakt:
Instytut Matematyki UW, Redakcja Delty, ul. Banacha 2, pokój 4020, 02-097 Warszawa,
e-mail: delta at mimuw.edu.pl
tel. 22-55-44-402.


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.