Henryk Domański

Henryk Domański (ur. 1952) – socjolog, prof. dr hab., kierownik Zakładu Badania Struktury Społecznej i Zespołu Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie.

W latach 1997-2000 redaktor naczelny „Studiów Socjologicznych”. Od 2000 roku dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Kierownik kilku projektów badań empirycznych: m. in.: „Struktura społeczna w latach 90. w Polsce: dynamika i stabilność” (1993) oraz „Jak formują się w Polsce klasy średnie?” (1998). Ostatnio wydał m.in.: „Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych” (2002), „Struktura społeczna” (2004), „O ruchliwości społecznej w Polsce” (2004), „Niepokoje polskie” (red. z Antoniną Ostrowską i Andrzejem Rychardem, 2004), „Polska. Jedna czy wiele?” (z Andrzejem Rychardem i Pawłem Śpiewakiem, 2005), „Homogamia małżeńska a hierarchie społeczne” (z Dariuszem Przybyszem, 2007), „Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?” (red., 2008), „Strukturalne podstawy demokracji” (red., 2008), „Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości” (2009), „Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach?” (red., z Andrzejem Rychardem, 2010). [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.