Wojciech Łukasz Dragan

Prof. dr hab. Wojciech Łukasz Dragan – ukończył studia biologiczne i psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, tytuły doktora i doktora habilitowanego uzyskał z psychologii, kieruje Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania UW, jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych na temat genetyki zachowania, różnic indywidualnych i psychometrii


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.