Piotr Jerzy Durka

Prof. dr hab. Piotr Jerzy Durka – Zakład Fizyki Biomedycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, jego zespół prowadzi m.in. badania nad interfejsem mózg-komputer, prezes BrainTech Sp. z o.o.


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.