Artur Gaweł

Dr Artur Gaweł – etnograf, pracuje w Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Oddział Białostockie Muzeum Wsi. Od 2009 roku przynależy do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Założyciel i prezes Oddziału Białystok. Interesuje się etnografią Podlasia, a w tym w szczególności obrzędowość doroczna i budownictwo drewniane. Autor publikacji m.in. „Dziedzictwo kulturowe ziemi knyszyńskiej” (2011), „Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie” (2010), „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia agrarne na Białostocczyźnie od połowy XIX do początku XXI wieku” (2009). [2014]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.