Paweł Gora

Paweł Gora – doktorant Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się modelowaniem i adaptacyjną optymalizacją ruchu drogowego w mieście, np. program Traffic Simulation Framework


Powrót do listy

Wykłady 3

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.