Henryk Grodzki

Prof. dr hab. Henryk Grodzki –  pracownik Zakładu Hodowli Bydła (Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego). Od 1977 r. doktor  nauk rolniczych. W 1989 r. uzyskał habilitację. W latach 80. odbył roczny staż naukowy w Meat Animal Research Centre (Nebraska, USA). Od 2000 r. profesor nauk rolniczych. Od 2005 r. – profesor zwyczajny. W latach 1992-2012 Kierownik Zakładu Hodowli Bydła. W latach 2002-2012 kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt. Członek Rady Hodowlanej Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu. Członek Rady Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.  Autor 302 publikacji, w tym 158 oryginalnych prac naukowych, 9 podręczników i skryptów. [2014]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.