Łukasz Hardt

dr Łukasz Hardt – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Absolwent Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Interesuje się ekonomią regulacji i instytucji, problematyką integracji europejskiej, zwłaszcza kwestiami związanymi z polityką rozwoju wsi, a także metodologią ekonomii. Za swoją pracę badawczą uzyskał wiele nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium Fundacji Tygodnika Polityka w ramach akcji „Zostańcie z nami!”. Dr Łukasz Hardt jest członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.[2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.