Dorota Ilczuk

prof. dr hab. Dorota Ilczuk – Profesor ekonomii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, doktor habilitowany zarządzania w zakresie nauk humanistycznych, założycielka i prezes Fundacji Pro Cultura. W latach 2001-2007 Prezydent CIRCLE (Cultural Information and Research Centres Liaison in Europe) – europejskiej sieci instytucji zajmujących się badaniami, dokumentacją i informacją w kulturze. Członkini Europejskiego Parlamentu Kulturalnego. Od 2003 roku należy do Rady Artystycznej Polskiej Unii Teatrów. Współpracuje z zagranicznymi organizacjami i towarzystwami naukowymi, takimi jak ERICArts, Association for Cultural Economics International (ACEI), International Society for Third-Sector Research (ISTR). Brała aktywny udział w ponad stu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest kierownikiem licznych programów badawczych. Od 1995 roku jako ekspert Rady Europy uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych poświęconych problemom kultury.

Autorka i współautorka publikacji książkowych i ponad stu ekspertyz i artykułów z dziedziny ekonomiki kultury i przemysłów kultury, polityki kulturalnej, społeczeństwa obywatelskiego, a także funkcjonowania sektora nonprofit. Wybrane publikacje książkowe: Organizacja i finansowanie kultury (współautor W.Misiąg; IBnGR Warszawa, 2003), Gambling on Culture. State lotteries as a source of funding for Cultura – the Arts and Heritage (co-edited by C.Bodo; Ch.Gordon; D.Ilczuk; CIRCLE Amsterdam 2004), Metropolises of Europe. Diversity in Urban Cultural Life (redakcja wspólnie z Yudhishthir Raj Isar, Pro Cultura Warszawa 2006), Budowa infrastruktury niezależnych badań w dziedzinie kultury w Polsce (w red.: Barbara Jedlewska Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce, Verba, Lublin 2006), D. Ilczuk i in. (red.), „Jak się pięknie różnić i porozumiewać? Dialog międzykulturowy we współczesnej metropolii”, Biuro Kultury UM Warszawy, Warszawa, 2008, Menedżer kultury – zadania, rola w środowisku lokalnym, pieniądze czy wartości?, w: „Dom kultury w XXI wieku…”, red. Jedleńska, B., Skrzypczak, B., Olsztyn 2009.

Ostatnie projekty to między innymi: Metropolis of Europe. Urban Cultural Life and Inter-City Cultural Interactions for Cultural Diversity, międzynarodowy projekt CIRCLE (2005/2006), European Arts and Culture between Free Trade and Public Support. A delicate dialogue?, projekt badawczy sieci CIRCLE, finansowany przez Komisję Europejską (2006), międzynarodowe badanie polityki festiwalowej w Europie Festival Jungle, Policy Desert? Festival Policies of Public Authorities prowadzone przez trzy sieci: CIRCLE, EFRP (European Festival Research Project) oraz INTERARTS (2007), projekt badawczy dotyczący zmian kosztów utrzymania instytucji kultury w wyniku procesów inwestycyjnych na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008), Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Rady Powiernicze zlecona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008), Europejski Kampus Międzykulturowy współorganizowany przez stołeczne Biuro Kultury i Fundację Pro Cultura (2008), Program Rozwoju Kultury w Warszawie na lata 2009-2020, projekt realizowany na zlecenie Urzędu Miasta st. Warszawy (2008).

Nagrody:

  • 2002 r. Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za publikację: Cultural Citizenship. Civil Society and Cultural Policy in Europe, Amsterdam 2001
  • 2002 r. Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za całokształt pracy
  • 2003 r. Złoty Krzyż Zasługi [2012]

Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.