Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

prof. zw. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – od 1995 roku wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych kieruje Zakładem Rynku Usług Finansowych. Od 1993 roku  związana z praktyką gospodarczą. Współpracuje także z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Warszawskim Instytutem Bankowości. Odbyła staże w bankach belgijskich i niemieckich oraz w Federalnej Korporacji ds. Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) w USA. Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji z zakresu bankowości i rynku usług finansowych oraz uczestniczką wielu projektów badawczych. Jest członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.
 

W 2001 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, zaś w grudniu 2009 roku – tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

Od listopada 2005 roku pracuje w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych, gdzie kieruje Zakładem Rynku Usług Finansowych. Od 1993 roku związana z praktyką gospodarczą, w tym od połowy 2007 roku jako członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Odbyła staże w bankach belgijskich i niemieckich oraz w Federalnej Korporacji ds. Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) w USA w ramach stypendium organizowanego przez Georgetown University w Waszyngtonie. Współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową i Warszawskim Instytutem Bankowości.[2012]
 


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.