Adam Jelonek

Adam Wacław Jelonek (ur. 14 września 1968 w Krakowie) – profesor, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjolog, politolog, ambasador RP w Malezji (2010–2014).

Ukończył V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (1988). Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1986 działacz podziemnej Federacji Młodzieży Walczącej. Uzyskał doktorat w zakresie nauk humanistycznych w Instytucie Socjologii UW w 1997. Habilitacja na Wydziale Filozofii i Socjologii UW w 2005. Uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych w 2012. Pracownik Instytutu Socjologii UW w latach 1993–2006 i Instytutu Studiów Politycznych PAN w latach 1999–2005. Od 2007 kierownik Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Uniwersytetu Jagiellońskiego, która za czasów jego kierownictwa została przekształcona w Instytut. W latach 2007–2009 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek rady programowej Instytutu Konfucjusza w Krakowie. W latach 2010–2014 Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Malezji, akredytowany także w Brunei i na Filipinach. Od 2016 do 2020 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ i Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych tego Uniwersytetu. Od 2019 członek Konferencji Ambasadorów RP.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i książek z zakresu teorii zmiany społecznej oraz problematyki politycznej, społecznej i relacji etnicznych w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

Od chwili jego założenia w 2002 członek zespołu kwartalnika Krytyka Polityczna.

[https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Jelonek]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.