Katarzyna Kalinowska

Dr Katarzyna Kalinowska – jest absolwentką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, gdzie studiowała socjologię i antropologię współczesności. Jej rozprawa doktorska „Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji” została opublikowana w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą zagadnienia z zakresu socjologii emocji i miłości


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.