Krzysztof Karolczak

Dr Krzysztof Karolczak – absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1984), doktor nauk humanistycznych (1988). Pracownik Instytutu Nauk Politycznych od 1984 do 2007 roku.

Trzykrotnie przebywał na stażach naukowych w Japonii, w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Tokijskiego (1994 stypendium The Japan Foundation, 1998  stypendium The Asahi Shimbun Foundation, 2000). Jest komentatorem wydarzeń politycznych dla wielu mediów regionalnych i ogólnopolskich, zarówno drukowanych, jak i elektronicznych. Autor haseł do Wielkiej Encyklopedii PWN i polskiego wydania dwutomowej Encyklopedii Laroussea. W przeszłości wykładowca Akademii Dyplomatycznej MSZ i prywatnych wyższych uczelni w Warszawie. Członek Rady Programowej Centrum Badań nad Terroryzmem przy Collegium Civitas w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, European Association for Japanese Studies,  Towarzystwa Polsko – Japońskiego (w latach 1996 – 1998 Prezes Oddziału Warszawskiego TPJ) oraz Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Palestynskiej (obecnie Prezes Zarządu Głównego).

Zainteresowania badawcze: myśl polityczna (historyczna i współczesna) ze szczególnym uwzględnieniem wątku filozofii władzy i idei przemocy; terroryzm polityczny;  współczesna Japonia (historia polityczna, system polityczny, społeczeństwo i kultura).

Źródło: www.wwsh.edu.pl [2012]


Powrót do listy

Wykłady 1

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.