Dariusz Kołodziejczyk

prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk – historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Historii PAN. Dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego od 2012 r. W 1986 roku ukończył studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1990 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy pt. „Ejalet kamieniecki 1672–1699. Studium z dziejów panowania tureckiego na Podolu”, a w 2001 roku stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy pt. „Ottoman-Polish Diplomatic Relations”. Specjalizuje się w historii dyplomacji, historii nowożytnej Polski i historii powszechnej XVI-XVIII w. oraz historii Turcji i stosunków polsko-tureckich.

 


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.