Michał Kopczyński

prof. dr hab. Michał Kopczyński – historyk,profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, członek redakcji magazynu historycznego „Mówią Wieki” oraz „Przeglądu Historycznego”. Zajmuje się historią gospodarczą, demografią historyczną i dziejami techniki. Rozprawę doktorską pt. „Studia nad rodziną chłopską XVII-XVIII wieku” obronił w 1998 roku.


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.