Jadwiga Koralewicz

prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz – socjolog, prezydent honorowy Collegium Civitas i pełnomocnik rektora ds. rozwoju strategicznego, współtwórca i pierwszy rektor Collegium Civitas (1997-2006), profesor zwyczajny w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Od 1983 roku wykładowca Akademii Teatralnej (dawniej PWST) w Warszawie, na Wydziale Reżyserii Dramatu. Współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Politycznych (1991-1993). Członek rady naukowej Copenhagen Centre for Peace Research (1993-1999). Stypendystka University of California, Berkeley (1977-1978); Nuffield College, Oxford (1985); CNRS (Paris) (1990-1991); Uppsala University (1994-1995). Gościnny wykładowca w Columbia University – NY, Lund University, Carleton University – Ottawa, University of Copenhagen, University of Tuebingen, European University Institute – Florence oraz University of Scranton, USA. Koordynator i uczestnik międzynarodowych projektów badawczych: European Value Survey; Beliefs in Government – Programme of European Science Foundation; Identifying the Basis of Party Competition in Eastern Europe koordynowanego przez Nuffield College (Oxford); European Programme COST A24 – Evolving Social Construction of Threats i wielu innych. Autorka ponad 50 artykułów naukowych, opublikowanych w pismach fachowych w kraju i za granicą oraz książek: „System wartości i struktura społeczna”, „Crisis and Transition: The Polish Society in the 1980s”, „Społeczeństwo polskie przed kryzysem”, „Autorytaryzm, lęk, konformizm”, „Mentalność Polaków”, „Człowiek człowiekowi człowiekiem”. Dwukrotna laureatka Nagrody im. Ludwika Krzywickiego za najlepszą książkę socjologiczną roku (1988, 1991), przyznawanej przez Wydział Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. W 2005 roku wybrana do Executive Committee European Political Science Network. [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.