Dariusz Kupiecki

Dariusz Bolesław Kupiecki (ur. 3 marca 1954 w Warszawie) – polski matematyk, menedżer, działacz opozycji demokratycznej w PRL, współpracownik KOR.

W liceum (uczęszczał w latach 1969-1973 do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie) był harcerzem w „Czarnej Jedynce”, gdzie poznał m.in. Antoniego Macierewicza, Piotra Naimskiego, Barbarę Felicką, Ludwika Dorna. W latach 1973-1978 działał w Gromadzie Włóczęgów „Czarnej Jedynki”. Ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w 1978 r.

W latach 1978-1983 był asystentem w Instytucie Maszyn Matematycznych, a w latach 1984-1990 był kierownikiem laboratorium w Instytucie Podstaw Informatyki PAN.

W latach 1990-1992 był członkiem Komisji ds. reformy administracji publicznej przy Radzie Ministrów, w 1991 r. był doradcą ministra ds. informatyki w Urzędzie Rady Ministrów, w latach 1990-1995 był głównym projektantem w Krajowym Biurze Wyborczym, w latach 1992-1996 – dyrektorem rządowego Centrum Informatycznego PESEL w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w latach 1993-1997 był członkiem Prezydium Rady ds. Teleinformatyki przy Radzie Ministrów, od 1997 r. – dyrektorem ds. operacyjnych, dyrektorem ds. informatyki, dyrektorem ds. projektów korporacyjnych w Towarzystwach Ubezpieczeniowych Allianz Polska i Allianz Życie Polska.

Jest autorem publikacji naukowych z zakresu teorii informatyki.

W czasie studiów był współorganizatorem akcji zbierania podpisów pod listem protestacyjnym przeciwko zmianom w Konstytucji PRL (1975). Od 1976 był współpracownikiem KOR, następnie KSS „KOR”, w 1976 r. był koordynatorem akcji pomocy dla robotników Ursusa represjonowanych po wydarzeniach czerwcowych 1976 r. W latach 1976-1977 zajmował się również m.in. pomocą techniczną przy wydawaniu Komunikatów KOR.

Był współzałożycielem, autorem, redaktorem i organizatorem kolportażu niezależnego pisma „Robotnik” (1977-1981).

Był również organizatorem kolportażu i kolporterem publikacji NOW-ej, w latach 1977-1979 był jej technicznym współpracownikiem. 14-19 grudnia 1979 r. aresztowany za zorganizowanie demonstracji w rocznicę Grudnia 1970.

W sierpniu 1980 r. był uczestnikiem akcji wspierania strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina (organizowanie materiałów poligraficznych, przekazywanie informacji), 3-krotnie zatrzymywany na 48 godzin, aresztowany, zwolniony w wyniku protestu kolegów z pracy.

Od września 1980 r. był członkiem „Solidarności” – był członkiem Komitetu Zakładowego w IMM PAN. W okresie od września 1980 r. do grudnia 1981 r. współorganizował zakładanie bibliotek wydawnictw niezależnych w ok. 300 bibliotekach zakładowych Regionu Mazowsze. Od grudnia 1981 r. był członkiem Klubów Samorządnej Rzeczypospolitej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. 13 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, następnie w Jaworzu i Darłówku, zwolniony 23 grudnia 1982 r. W 1983 r. był członkiem TKZ w IMM PAN. Wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom i innym represjom.

Odznaczony Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006)

[2016]

Żródło: Wikipedia


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.