Wiesława Kwiatkowska

Wiesława Kwiatkowska – wieloletni Sekretarz Miasta Milanówka. Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konwentu Informatyków Samorządowych Mazowsza. Członek Rady Programowej Konwentu (Stowarzyszenie w rejestracji w KRS).

Sekretarz Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zostało powołane do życia 8 lutego 2008 przez 27 gmin z Mazowsza. Chęć współpracy między nimi zrodziła się podczas realizowanego przez 12 miesięcy przez  Stowarzyszenie Miasta w Internecie, projektu szkoleniowego SIRMA – Sieć dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza.

Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, Doradca Prezesa Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. ds. budowy społeczeństwa informacyjnego.[2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.