Zbigniew Lasocik

prof. dr hab. Lasocik Zbigniew – doktor nauk prawnych i kryminologii (1991), doktor habilitowany nauk prawnych i kryminologii (2004), profesor nauk prawnych i kryminologii (2013); profesor, Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi; autor ponad 110 publikacji nt. handlu ludźmi i pracy przymusowej, przestępczości, więziennictwa, policji, socjologii instytucji totalnej, zapobiegania torturom i społeczeństwa obywatelskiego; kierownik kilku międzynarodowych projektów badawczych finansowanych ze środków Komisji Europejskiej, w latach 2007-2012 członek Podkomitetu ds. Prewencji Tortur ONZ w Genewie, ekspert ONZ, Rady Europy, Komisji Europejskiej i Organizacji ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zakresie praw człowieka, demokracji, przestępczości i więziennictwa, stypendysta m. in. Harvard University, Columbia University, New York, London School of Economics, Sam Houston University in Huntsville, John Jay College of Criminal Justice, New York, University of Northern Colorado. Był redaktorem pierwszego w Polsce podręcznika nt. handlu ludźmi. Jest także autorem kilkudziesięciu opracowań o charakterze popularyzatorskim.

Zainteresowania badawcze

Kryminologia, prawa człowieka, handel ludźmi i współczesne niewolnictwo, poważna przestępczość, socjologia więzienia, instytucje kontroli przestępczości, prewencja tortur, funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Jednostka

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, WNPiSM UW

3 ostatnie publikacje:

Z. Lasocik, Response for Human Trafficking in Poland in a Nutshell, [w:] The Palgrave International Handbook of Human Trafficking, John Winterdyk, Jackie Jones (red.), Cham, 2019.

Z. Lasocik, Study on reviewing the functioning of Member States’ National and Transnational Referral Mechanisms, praca zbiorowa, Luxembourg 2020, Publications Office of the European Union, s. 128.

Z. Lasocik, Ł. Wieczorek, Legal and social implications of sexual services other than prostitution, Archiwum Kryminologii 2020, T. XLII, NR 2, s. 133–174.

[https://wnpism.uw.edu.pl/pracownicy/lasocik-zbigniew/]


Powrót do listy

Wykłady 1

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.