Iwona Liżewska

Iwona Liżewska – historyk sztuki, kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Oddziału Terenowego w Olsztynie, pracownik Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków.

Zajmuje się kulturą Warmii i Mazur. Przez wiele lat współpracowała ze Stowarzyszeniu Wspólnota Kulturowa „Borussia”. Po powołaniu Fundacji „Borussia” zasiada w jej radzie. Jest członkiem redakcji kwartalnika „Borussia” oraz „Rocznika Mazurskiego”. Wielokrotnie zabierała głos w sprawach: olsztyńskiej architektury, ochrony alei przydrożnych Warmii i Mazur, regionalizmu i edukacji regionalnej, miejsca Warmii i Mazur we współczesnej Europie. Jest współautorką i realizatorką licznych projektów związanych z ochroną zabytków i krajobrazu regionu, m.in.: Nowe życie pod starymi dachami – program realizowany w ramach stowarzyszenia „Borussia” od 2000 r., Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego na Warmii i Mazurach, Zagubione wioski Puszczy Piskiej i innych.

Jest autorką publikacji książkowych oraz artykułów i recenzji, m.in.: Przewodnik po historii i zabytkach Ziemi Szczycieńskiej (1998) – współautorstwo, Zachowane – ocalone? : o krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania (2003) – współredakcja, Tradycyjne budownictwo wiejskie na Warmii i Mazurach: krajobrazy i formy regionalne(2007) – autorstwo, Aleje przydrożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona (2009) – współautorstwo, Kanon krajoznawczy Warmii i Mazur (2010) – współredakcja.[2012]

 


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.