Sławomir Łodziński

Prof. dr hab. Sławomir Łodziński (ur. w 1958) – polski socjolog, specjalizujący się w socjologii etniczności.

Doktorat uzyskał w 1994 roku pracą pt. „Modernizacja nierówności. Edukacja i struktura społeczna w niepodległych Indiach”, zaś habilitował się w 2006 roku. Jest członkiem Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią przy PAN oraz docentem Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN.

Sławomir Łodziński pracuje jako adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi dwa seminaria badawcze pt. „Społeczne problemy wielokulturowości (etniczność, mniejszości narodowe, cudzoziemcy, migranci)” oraz „Problemy i wyzwania społeczeństwa nowoczesnego – teorie socjologiczne i wielokulturowość”.

Do jego zainteresowań naukowych wliczają się: ochrona mniejszości narodowych i etnicznych, polityka migracyjna Polski oraz stosunek Polaków do „obcych”.

Źródło: Wikipedia


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.