Paweł Łuków

Prof. dr hab. Paweł Łuków – Wydział Filozofii i Wydział Socjologii Uniwersytet Warszawski, Komitet Etyki w Nauce PAN, Komitet Bioetyki PAN (kadencja 2011-2014), Komitet Nauk Filozoficznych PAN (2008-2011)  [2012]
 


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.