Dominika Maison

Dominika Agnieszka Maison (ur. 27 maja 1966) − polska psycholog, doktor habilitowany, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Psychologii Osobowości. Zajmuje się psychologicznymi aspektami oddziaływania reklamy, stereotypami i uprzedzeniami oraz afektywnym vs. poznawczym przetwarzaniem informacji.

Studia wyższe ukończyła w 1990 roku na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym samym wydziale w roku 1995 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii ze specjalnością psychologia społeczna. Promotorem pracy doktorskiej była Maria Jarymowicz. W 2004 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego za rozprawę pt. „Utajone postawy konsumenckie”. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT. Od 2005 roku jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Psychologii UW.

Była członkiem Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

W 1996 roku otrzymała nagrodę zespołową Rektora UW za książkę „Poza egocentryczną perspektywę widzenia siebie i świata”, a w 2001 roku – nagrodę Rektora UW za książkę „Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych”.

[2016]

Źródło: Wikipedia


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.