Grzegorz Makowski

Dr Grzegorz Makowski – dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo z Fundacji im. Stefana Batorego


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.