Szymon Malinowski

Szymon Malinowski – profesor nadzwyczajny na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, zastępca przewodniczącego Komitetu Geofizyki PAN, członek komitetu sterującego International Collaboration on Turbulence Research (ICTR). [2014]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.