Tadeusz Mazowiecki

Tadeusz Mazowiecki – (ur. 18 kwietnia 1927 w Płocku, zm. 28 października 2013 w Warszawie) – polski polityk i publicysta. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Po wojnie związał się z „Paxem”. 1953–1955 redaktor naczelny tygodnika „WTK”. 1957 współzałożyciel warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. 1958 współzałożyciel i do 1981 redaktor naczelny katolickiego miesięcznika „Więź”. Poseł na Sejm koła Znak (1961–1971). W drugiej połowie lat 70. przeszedł do grupy zdecydowanych przeciwników współpracy z komunistami. W 1980, wraz z grupą ekspertów, stał się doradcą NSZZ „Solidarność”, w 1981 pełnił funkcję redaktora naczelnego tygodnika „Solidarność”. 1981–1982 internowany.

Doradca Lecha Wałęsy, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w 1989 roku. 24 sierpnia tegoż roku Sejm powołał go na urząd premiera. W skład nowego rządu weszli także komuniści, zatrzymując 5 tek ministerialnych (w tym MSW i MON). 1990–1995 współzałożyciel i przewodniczący Unii Demokratycznej, a później Unii Wolności (po połączeniu z Kongresem Liberalno-Demokratycznym). Od 1989 poseł na Sejm. W latach 1992–1995 specjalny wysłannik Komisji Praw Człowieka ONZ do byłej Jugosławii. Autor m.in.: Internowanie (poza cenzurą 1982), Druga twarz Europy (1990).

21 grudnia 1998 r. otrzymał najwyższe odznaczenie francuskie – Legię Honorową.

W 2005 został jednym ze współzałożycieli Partii Demokratycznej – demokraci.pl, mającej stanowić poszerzenie dawnej Unii Wolności o m.in. polityków lewicowych. Był liderem listy parlamentarnej tej partii w wyborach parlamentarnych w tym samym roku w okręgu warszawskim i uzyskał 30 143 głosy. Wchodził w skład rady politycznej PD (do 2006 był jej przewodniczącym).

Jest również laureatem nagrody Viadrina 2009 przyznawanej przez Europejski Uniwersytet Viadrina za szczególny wkład w polsko-niemieckie pojednanie. W 2009 został Honorowym Obywatelem Miasta Poznania, natomiast w 2010 został honorowym obywatelem Słubic oraz Gdańska.

Doradca Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. polityki krajowej i międzynarodowej. Publicznie wyrażał poparcie dla ruchu demokratycznego na Białorusi, m.in. w czasie koncertu „Solidarni z Białorusią” z kwietnia 2012.

W 2012 otrzymał Honorową Nagrodę Stowarzyszenia Szarych Szeregów im. Stanisława Broniewskiego (Orszy).

Doktor honoris causa Uniwersytetów w Leuven, Genui, Giessen, Poitiers, Exeter, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także Uniwersytetu w Tuzli. [2013]

 


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.