Stanisław Mocek

prof. dr hab. Stanisław Mocek – politolog, profesor Collegium Civitas, prorektor ds. dydaktycznych tejże uczelni, kierownik specjalizacji magisterskiej ,,Kultura, Media i Komunikacja Społeczna”, docent w Instytucie Studiów Politycznych PAN, współzałożyciel oraz członek zespołu redakcyjnego pism „Politicus” oraz „Polis”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także laureat nagrody im. Karla Poppera przyznawanej przez Fundację im. Stefana Batorego. Autor ponad 30 artykułów, recenzji i raportów opublikowanych w pismach naukowych, a także książek: ,,Moralne podstawy życia politycznego” (Warszawa 1997) oraz ,,Dziennikarze po komunizmie” (Warszawa 2006). Redaktor opracowania ,,Dziennikarstwo, media, społeczeństwo”, wydanego przez ISP PAN i Collegium Civitas (Warszawa 2005).[2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.