Joanna Nalewajko-Kulikov

Dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov – Instytut Historii PAN, związana z Żydowskim Instytutem Historycznym i Muzeum POLIN, badaczka historii kultury jidysz w Polsce oraz dziejów Żydów polskich w XIX i XX w.


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.