Agnieszka Odorowicz

Agnieszka Odorowicz – polska ekonomistka, była wiceminister kultury, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ukończyła studia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2001 została asystentem w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych na tej uczelni. Jest autorką artykułów o tematyce marketingowej, z zakresu funduszy europejskich i zarządzania. 1 września 2002 została pełnomocnikiem rektora i dyrektorem Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1 stycznia 1998 do 2 lipca 2004 była wiceprezesem Stowarzyszenia Instytutu Sztuki w Krakowie, pełniła też funkcję dyrektora artystycznego Studenckiego Festiwalu Piosenki i Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego (do 2003). Od czerwca 2003 do lipca 2004 zajmowała stanowisko pełnomocnika ministra kultury ds. funduszy strukturalnych, zasiadała w zespole przygotowującym Narodową Strategię Rozwoju Kultury. Od 2 sierpnia 2004 do 19 września 2005 w rządzie Marka Belki pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, odpowiedzialnego za budżet, departament prawny i sprawy europejskie oraz kontakty z parlamentem.  15 grudnia 2004 r. powołana przez Prezesa Rady Ministrów na Przewodniczącą Zespołu do Spraw Strategii Rozwoju Radiofonii i Telewizji, w wyniku prac którego do konsultacji społecznych skierowany został uzgodniony międzyresortowo projekt Strategii Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020. 3 października 2005 w wyniku konkursu została powołana na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W styczniu 2008 wybrano ją członkiem zarządu Europejskiego Audiovisual Think Tank, a w czerwcu 2009 została prezesem Klubu Krakowian w Warszawie.W lipcu 2010 ponownie wybrana w konkursie na dyrektora PISF. W 2009 zaangażowała się w działalność ruchu społecznego Kongres Kobiet, została członkinią rady programowej powołanego na jego bazie stowarzyszenia. W 2000 roku została odznaczona przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność w sferze kultury, w 2005 r. otrzymała Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Uhonorowana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) za zasługi dla polskiej sztuki filmowej, przyznanym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.