Józef Orzeł

dr Józef Orzeł – magister ekonometrii, doktor filozofii. Długoletni prezes Municipium S.A. – wydawnictwa dla administracji publicznej. Wiceprzewodniczący Koalicji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI).

Jeden z założycieli oraz wiceprezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Były poseł i doradca ministra rozwoju regionalnego. Specjalista w zakresie eGovernment oraz promocji i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami. Współtwórca rozdziałów dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006.

Ekspert Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Programu ,,Polska Cyfrowa” powołanego w grudniu 2008 r. przez Prezesa Rady Ministrów. [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.