Adam Ostolski

Adam Edward Ostolski (ur. 7 listopada 1978 w Barlinku) – polski socjolog, publicysta i tłumacz, w latach 2013–2016 jeden z dwojga przewodniczących Partii Zieloni.

Pochodzi z Myśliborza na Pomorzu Zachodnim. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim (filozofia i socjologia). W 2011 w Instytucie Socjologii UW uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie pracy pt. Trauma i pamięć publiczna. Spuścizna II wojny światowej w pamięci zbiorowej współczesnej Polski[2]. W 2009–2013 był pracownikiem Instytutu Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2013 pracuje jako adiunkt w Instytucie Socjologii UW.

W kilku swoich tekstach doszukiwał się strukturalnych podobieństw polskiej homofobii i antysemityzmu. Reprezentuje perspektywę teorii krytycznej, łączącej badania naukowe z zaangażowaniem w przemianę społeczeństwa. Deklaruje się jako socjalista.

Tłumaczył książki i artykuły, m.in. Giorgia Agambena, Juliena Bendy, Seyli Benhabib, Judith Butler, Donny Haraway i Eve Kosofsky Sedgwick. Członek zespołu „Krytyki Politycznej” od początku istnienia pisma. Publikował m.in. w „Res Publice Nowej”, „Odrze” i „Więzi”, był także felietonistą tygodnika „Przekrój”.

Członek Zielonych 2004, przemianowanych następnie na Partię Zieloni. Kandydował bez powodzenia do rady m.st. Warszawy w wyborach samorządowych w 2006. Był przewodniczącym koła warszawskiego partii, a następnie kierował jej zespołem programowym. Od 2009 do 2013 był współredaktorem naczelnym związanego z partią pisma „Zielone Wiadomości”. W marcu 2013 został jednym z dwojga przewodniczących Partii Zieloni[8], funkcję tę pełnił do lutego 2016.

W wyborach w 2015 jako przedstawiciel Partii Zieloni otworzył listę wyborczą Zjednoczonej Lewicy do Sejmu w okręgu szczecińskim. W lutym 2019, po ogłoszeniu przez Partię Zieloni decyzji o przystąpieniu do koalicji z Platformą Obywatelską, opuścił szeregi partii.

[https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Ostolski]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.