Hanna Palska

prof. dr hab. Hanna Palska – socjolog, profesor i prorektor ds. studenckich w Collegium Civitas, docent w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego). Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Uniwersytetu w Oslo i Czeskiej Akademii Nauk. Specjalista w zakresie niesondażowych badań socjologicznych i kultury obywatelskiej. Autorka kilkudziesięciu artykułów, recenzji i omówień opublikowanych w prasie specjalistycznej, a także książek: ,,Nowa inteligencja w Polsce Ludowej. Świat przedstawień i elementy rzeczywistości” (Warszawa 1994), ,,Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat 90-tych” (Warszawa 2003). [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.