Adam Panasiuk

Adam Panasiuk – wiceprezes i dyrektor biura stowarzyszenia LGD „Polesie”, redaktor naczelny Kwartalnika Stowarzyszenia LGD „Polesie”, inicjator wielu przedsięwzięć porządkowania miejsc pamięci czy wspólnego świętowania.
W 2011 r. został laureatem konkursu FDPA „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” za monografię „Wereszczyn. Śladami zapomnianej historii”. Kolejna publikacja dotyczyła wsi Andrzejów. W 2013 roku autor wydał dwie publikacje „Wola Wereszczyńska-Zawadówka-Babsk. Śladami zapomnianej historii” oraz „Michałów. Śladami zapomnianej historii”. Adam Panasiuk zapowiada przygotowanie kolejnych publikacji opowiadających o Wytycznie i Wólce Wytyckiej. Adam Panasiuk we wszystkich swych książkach opiera się nie tylko na dokumentach archiwalnych, ale przede wszystkim na materiałach niepublikowanych, zwłaszcza relacjach mieszkańców wsi i pracach rodzinnych genealogów rozproszonych po całym świecie. [2014]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.