Ewa Pisula

Prof. Ewa Pisula – wykłada psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, znakomita specjalistka w dziedzinie dziecięcych zaburzeń rozwojowych, szczególnie autystycznym spektrum zaburzeń, psychologiczną sytuacją rodziców i rodzeństwa dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz stresem i radzeniem sobie ze stresem u dzieci i młodzieży. Kierowniczka Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członkini Rady Upowszechniania Nauki PAN. Jest autorką kilku książek dotyczących autyzmu. W swojej ostatniej książce „Rodzice dzieci z autyzmem”(2013) dotyka kwestii doświadczania stresu przez rodziców, jego przyczyn, przebiegu oraz radzenia sobie z nim, analizuje interakcje rodziców z autystycznym dzieckiem oraz obraz dziecka w ich oczach. [2014]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.