Anna Potok

dr Anna Potok jest absolwentką Akademii Rolniczej w Poznaniu i Studium Podyplomowego z Socjologii Wsi na Uniwersytecie Toruńskim. Pracując w Funduszu Współpracy, przez minione kilkanaście lat współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się rozwojem obszarów wiejskich na terenie całego kraju. Była wiceminister rolnictwa w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Tworzyła i kierowała projektami, w tym m.in. programem szkolenia liderów wiejskich, opracowaniem strategii rozwoju lokalnego, ochroną dziedzictwa kulturowego wsi. Organizowała współpracę organizacji pozarządowych z krajami UE. Kierowała zespołem przygotowującym ustawę o izbach rolniczych i wspierała tworzenie samorządu rolniczego. Była inicjatorem wprowadzenia w Polsce programu Leader, opartego na partnerstwie międzysektorowym. Jest autorem publikacji z zakresu problemów związanych ze społecznymi aspektami rozwoju obszarów wiejskich, to z jej inspiracji i pod kierunkiem powstały publikacje „Każde miejsce opowiada swoją historię” i „Rzecz o dziedzictwie na wsi”. Posiada doświadczenie pracy w administracji centralnej. Jest członekiem kilku rad fundacji i stowarzyszeń, przedstawicielem ogólnopolskich organizacji pozarządowych w Komitetach Monitorujących wdrażanie unijnych programów rozwoju obszarów wiejskich. [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.