Przemysław Wielgosz

Przemysław Wielgosz (ur. 1969) – dziennikarz i publicysta lewicowy.

Na przełomie lat 80. i 90. działał w ruchu anarchistycznym. Redagował pismo „Rewolta” i działał w polityczno-artystycznej wspólnocie Komuna Otwock. Obecnie jest redaktorem naczelnym polskiego wydania miesięcznika „Le Monde diplomatique” oraz redaktorem naczelnym serii książkowych Biblioteka Le Monde diplomatique i Biblioteka alternatyw ekonomicznych. Redagował również półrocznik polityczno-artystyczny „Lewą Nogą”. Publikował w „Nowym Robotniku”, „Nowym Tygodniku Popularnym”, „Trybunie”, „Recyklingu Idei”, „Wiadomościach Kulturalnych”, „Przeglądzie” i „Przekroju”. Jest autorem książki „Opium globalizacji” (Warszawa 2004, ISBN 83-88938-72-X), redaktorem i współautorem książek „Koniec Europy jaką znamy” (Książka i Prasa, Warszawa 2013) i „TTIP – pułapka transatlantycka” (Książka i Prasa, Warszawa 2015) oraz współautorem książek: „Media i władza” (Scholar, Warszawa 2006), „Zniewolony umysł 2” (Ha!art, Kraków 2007), „Futuryzm miast przemysłowych” (Ha!art, Kraków 2007), „Na okrągło 1989-2009” (Ha!art, BWA Wrocław, Kraków/Wrocław 2009), „Afirmacja czy kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie” (Societas Pars Mundi, Bielefeld 2014).

W Niemczech publikował dotychczas wielokrotnie w tygodniku „Freitag”, a także „Analyse und Kritik” oraz wschodnioniemieckim magazynie „telegraph”. Jego komentarze ukazały się w tym kraju również w tygodniku „Jungle World”.

W swoich tekstach krytykuje globalny system kapitalistyczny i światową dominację USA. Popularyzuje myśl Róży Luksemburg.

Źródło: Wikipedia


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.