Jacek Raciborski

prof. dr hab. Jacek Raciborski – socjolog, ukończył studia socjologiczne w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się w 1985 roku pracą pt. ,,Przemiany ideologii socjalistycznej: Polska 1947–1956″, natomiast habilitację uzyskał w 1998 roku pracą pt. ,,Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989–1995″. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku kierownika Zakładu Socjologii Polityki. Do jego zainteresowań naukowych zaliczają się zagadnienia socjologii polityki, instytucjonalne podstawy ładu politycznego oraz teoria demokracji. [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.