Renata Romanowicz

Instytut Geofizyki PAN

Obszary zainteresowań badawczych:

Szacowanie ryzyka powodzi oraz metody jego zmniejszania.

Wpływ zmian klimatu, gospodarki wodnej oraz zagospodarowania terenu na stosunki wodne w zlewniach – międzynarodowy projekt niefinansowany LUWR (http://imluwrc.igf.edu.pl/).

Zrównoważona gospodarka woda w warunkach niepewności.

Metody asymilacji danych w czasie bieżącym zastosowane do prognozowania zagrożenia powodziowego.

Wyznaczanie przepływów niżówkowych.

Modelowanie transportu zanieczyszczeń w rzekach.


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.