Wojciech Roszkowski

prof. dr hab. Wojciech Roszkowski – historyk, współtwórca, a także kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych w Collegium Civitas, były poseł w Parlamencie Europejskim, redaktor naczelny „Studiów Politycznych”. W latach 1994-2000 dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN. W latach 1990-1993 prorektor SGH. Twórca, a w  2000-2002 kierownik Katedry Historii Polski w Charlottesville w University of Virginia. Stypendysta Woodrow Wilson Center (1988-1989) i wykładowca w Georgetown University (1985-1986) oraz na University of Maryland (1989). W latach 1978-1984 wydał w podziemiu, pod pseudonimem Andrzej Albert, ,,Najnowszą historię Polski 1918-1980″, pierwszą niezależną historię Polski po II wojnie światowej. Razem z Anną Radziwiłł autor wielokrotnie wznawianych i bardzo popularnych podręczników historii Polski. Ponadto opublikował następujące książki autorskie: „Landowners in Poland 1918-1939” (Colorado 1991), „Land Reforms in East Central Europe after World War One” (Warszawa 1995) oraz ,,Półwiecze. Historia polityczna świata po II wojnie światowej” (Warszawa 1997), „The shadow of Yalta: a report” (Warszawa 2005), ,,Gospodraka: wzrost i upadek systemu nakazowo-rozdzielczego” (Warszawa 2008) oraz opracował pół tysiąca haseł do ,,Słownika biograficznego Europy Środkowo-Wschodniej XX w.” (Warszawa 2005). [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.