Jan Rutkowski

Jan Rutkowski – pedagog, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, specjalista w zakresie filozofii wychowania, pedagogiki ogólnej, filozofii politycznej, etyki oraz wychowania moralnego, wykładowca Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji na tejże uczelni.

źródło: Wikipedia


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.