Tomasz Schimanek

Tomasz Schimanek – polityk społeczny, absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 17 lat związany z sektorem pozarządowym. Obecnie jest ekspertem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Współpracuje także z Instytutem Spraw Publicznych. Szkoleniowiec i doradca organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i przedsiębiorców w zakresie współpracy międzysektorowej. Współzałożyciel Forum Darczyńców w Polsce. Był przewodniczącym zespołu prawno-rzeczniczego Krajowej Sieci Tematycznej Temat D – Inicjatywy Wspólnotowej Equal, a obecnie jest członkiem grupy prawnej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Autor wielu publikacji dotyczących III sektora. [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.