Alina Skibińska

Alina Skibińska – historyk, polska przedstawicielka Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie (USHMM), od 2005 r. pracuje w Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN i w redakcji rocznika „Zagłada Żydów. Studia i materiały”.


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.