Krzysztof Jan Skubiszewski

Krzysztof Jan Skubiszewski (ur. 8 października 1926 w Poznaniu, zmarł 8 lutego 2010 w Warszawie), polityk, minister spraw zagranicznych w latach 1989-1993.

Ukończył Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego, otrzymał nominację profesorską w dziedzinie prawa międzynarodowego. Wykładał we Francji, USA, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Jest autorem prac naukowych i opracowań. Współautor pierwszego polskiego podręcznika do prawa międzynarodowego pt. „Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu”. Członek-korespondent PAN.

W latach 1981-1984 był członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej. W latach 1986-1989 był członkiem Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL Wojciechu Jaruzelskim. Działał w ,,Solidarności” oraz Wielkopolskim Klubie Politycznym ,,Ład i Wolność”.

13 września 1989 roku został powołany na stanowisko ministra spraw zagranicznych w gabinecie Mazowieckiego. Utrzymał tekę w kolejnych rządach – Bieleckiego, Olszewskiego i Suchockiej (do października 1993). [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.